کروماتوگرافی مایع - طیف سنجی جرمی یک روش شیمی تجزیه ای برای شناسایی، تعیین مقدار و آنالیز جرمی مواد است. این روش امکان تعیین ساختار مولکول‌های ناشناخته را از طریق قطعه قطعه شدن فراهم می‌کند.

کروماتوگرافی مایع - طیف سنجی جرمی یک روش شیمی تجزیه ای برای شناسایی، تعیین مقدار و آنالیز جرمی مواد است. این روش امکان تعیین ساختار مولکول‌های ناشناخته را از طریق قطعه قطعه شدن فراهم می‌کند.
مشابه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، کروماتوگرافی مایع - طیف سنجی جرمی از کشش ذاتی ماده به فاز متحرک و فاز ساکن بهره می‌گیرد. در هنگام عبور نمونه با جریان حلال، نمونه از یک ستون تجزیه ای عبور کرده و در طول آن، ترکیبات مختلف از یکدیگر جدا می‌شوند.  سپس ترکیبات جداسازی شده از یک آشکارساز جرمی عبور می‌کنند.
سه نوع از متداول‌ترین روش‌های یونیزاسیون برای یونش نمونه‌ها عبارتند از یونیزاسیون الکترو اسپری (ESI)،  یونیزاسیون شیمیایی در فشار اتمسفری و فوتویونیزاسیون در فشار اتمسفری. در هر دو روش ESI و APCI یونیزاسیون در فشار اتمسفری انجام می‌شود. تفاوت میان دو روش تنها در چگونگی یونیزاسیون است.
تجزیه گر جرمی قطعه دیگری است که برای جداسازی یون‌ها برحسب نسبت جرم به بارشان (m/z) براساس ویژگی‌های رفتاری آنها در میدان الکتریکی و یا دیا مغناطیسی به کار می‌رود. از متداول ترین تجزیه گرهای جرمی می‌توان به چهار قطبی، تله یونی و زمان پرواز اشاره کرد که در طی دهه گذشته برای سازگاری با منابع یونش پیشرفت های چشمگیری داشته‌اند. 

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code