جستجو برای واژه ی میکروسکوپ الکترونی

راهنما
عملگر های مورد قبول : not - or - and - پرانتز
اگر not برای کل عبارت داخل پرانتز فعال شده تمام عملگرهای داخل پرانتز به حالت مخالف آن تغییر می یابد.

نام اختصاری :

FESEM

 • وضعیت عضویت : آزمایشی
 • کردستان
  سنندج
  ,

نام اختصاری :

SEM

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • تهران
  شهریار
  ,

نام اختصاری :

TEM 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

SEM

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

SEM

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

FESEM

 • وضعیت عضویت : فعال
 • آذربایجان شرقی
  تبریز
  ,