جستجو برای واژه ی کروماتوگرافی

راهنما
عملگر های مورد قبول : not - or - and - پرانتز
اگر not برای کل عبارت داخل پرانتز فعال شده تمام عملگرهای داخل پرانتز به حالت مخالف آن تغییر می یابد.

نام اختصاری :

GC

 • وضعیت عضویت : فعال
 • خراسان رضوی
  مشهد
  ,

نام اختصاری :

HPLC 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • همدان
  ملایر
  ,

نام اختصاری :

HPLC 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

GC

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

GC

 • وضعیت عضویت : فعال
 • همدان
  ملایر
  ,

نام اختصاری :

GC

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

HPLC 

 • وضعیت عضویت : آزمایشی
 • کردستان
  سنندج
  ,