جستجو برای واژه ی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

راهنما
عملگر های مورد قبول : not - or - and - پرانتز
اگر not برای کل عبارت داخل پرانتز فعال شده تمام عملگرهای داخل پرانتز به حالت مخالف آن تغییر می یابد.

نام اختصاری :

HPLC 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • اصفهان
  اصفهان
  ,

نام اختصاری :

HPLC 

 • وضعیت عضویت : آزمایشی
 • فارس
  شیراز
  ,

نام اختصاری :

HPLC 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • همدان
  ملایر
  ,