راهنما
عملگر های مورد قبول : not - or - and - پرانتز
اگر not برای کل عبارت داخل پرانتز فعال شده تمام عملگرهای داخل پرانتز به حالت مخالف آن تغییر می یابد.

نام اختصاری :

NMR 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • اصفهان
  کاشان
  ,

نام اختصاری :

NMR 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • مرکزی
  اراک
  ,

نام اختصاری :

NMR 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • کرمانشاه
  کرمانشاه
  ,

نام اختصاری :

NMR 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • سمنان
  شاهرود
  ,

نام اختصاری :

NMR 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • آذربایجان شرقی
  تبریز
  ,