جستجو برای واژه ی PCR

راهنما
عملگر های مورد قبول : not - or - and - پرانتز
اگر not برای کل عبارت داخل پرانتز فعال شده تمام عملگرهای داخل پرانتز به حالت مخالف آن تغییر می یابد.

نام اختصاری :

RT-PCR

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

RT-PCR

 • وضعیت عضویت : فعال
 • همدان
  ملایر
  ,

نام اختصاری :

PCR 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,