جستجو برای واژه ی چاپگر سه بعدی

راهنما
عملگر های مورد قبول : not - or - and - پرانتز
اگر not برای کل عبارت داخل پرانتز فعال شده تمام عملگرهای داخل پرانتز به حالت مخالف آن تغییر می یابد.
خدمات پرینتر سه بعدی خمیر سرامیکی با درصد بالای جزء جامد (پرینت سه بعدی کامپوزیت های سرامیکی)
شرکت آبتین طب فناور - مجموعه آزمایشگاه ها
خدمات پرینتر سه بعدی گرانول پلیمری
شرکت آبتین طب فناور - مجموعه آزمایشگاه ها
خدمات پرینتر سه بعدی خمیر سرامیکی با درصد بالای جزء جامد (پرینت سه بعدی کامپوزیت های سرامیکی)
شرکت ایده کاران سه بعدی شریف - آزمایشگاه خدمات چاپ سه بعدی زیستی