آزمون  خدمات همزدن و همگن کردن محلول با همزن مغناطیسی- حرارتی

سازمان مربوطه :

دانشگاه سیستان و بلوچستان

نام اختصاری :

FTIR 

  • وضعیت عضویت : فعال
  • سیستان و بلوچستان زاهدان ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه اصفهان

نام اختصاری :

FTIR 

  • وضعیت عضویت : توانمند
  • اصفهان اصفهان ,

سازمان مربوطه :

جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه - مرکز خدمات تخصصی آنالیز محصولات ارگانیک

نام اختصاری :

FTIR 

  • وضعیت عضویت : توانمند
  • کرمانشاه کرمانشاه ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

نام اختصاری :

FTIR 

  • وضعیت عضویت : فعال
  • زنجان زنجان ,