آزمون اندازه گیری پی اچ pH

آب استخراج شده از واکس کفش، مایعات اسیدی سرویس های بهداشتی، کاغذ و مقوا، آب، پساب، رنگ، مواد خوراکی، دارو، خاک، مصالح ساختمانی، مواد معدنی، مایعات، محلول ها، مواد سلولوزی، مواد آرایشی و بهداشتی، شوینده ها، نمونه های زیستی، نفت و فراورده های آن، میوه، آبمیوه، نوشیدنی ها ISIRI14131