آزمون های میکروبی انواع خوشاب (کمپوت) میوه

کمپوت انواع میوه، گیلاس، هلو، زردآلو، سیب، آناناس، آلبالو، گلابی