آزمون  خدمات پرینتر سه بعدی پلیمری فیلامنتی FDM (ذوب کردن پلاستیک و اکسترود آن)