آزمون  خدمات پرینتر سه بعدی گرانول پلیمری

ذوب کردن پلیمرهای ترموپلاست و اکسترود آن چاپ مواد زیستی شامل گرانول کامپاند و مستربچهای ترموپلاستیک، جهت ساخت داربست ها و مدل های بافتی در مهندسی بافت یا مواد پلیمری تحقیقاتی یا صنعتی، مدل سه بعدی تحقیقاتی یا صنعتی