مجموعه آزمایشگاه ها پژوهش سرای دانش آموزی خیام مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان

سازمان مرتبط :

 • وزارت آموزش و پرورش

  • اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

   • مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان

    • پژوهش سرای دانش آموزی خیام

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان خیابان باغ گلدسته بلوارهشت بهشت روبروی اداره کل آموزش و پرورش کوچه شهید عقیلی پژوهش سرای خیام

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • شبیه ساز پرواز

 • شبیه ساز پرواز

 • میز تشریح مجازی

  (VDT)