مجموعه آزمایشگاه ها پژوهش سرای دانش آموزی زکریای رازی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 ارومیه

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

 • وزارت آموزش و پرورش

  • اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

   • مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 ارومیه

    • پژوهش سرای دانش آموزی زکریای رازی

زمینه های تخصصی :

زیست شناسی، شیمی، فیزیک، زیست فناوری

نشانی آزمایشگاه :

استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه، خیابان صائب تبریزی، خیابان پاکجو، پژوهش سرای زکریای رازی

نشانی دفتر :

استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه، خیابان صائب تبریزی، خیابان پاکجو، پژوهش سرای زکریای رازی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • آون

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه نانوکلوئیدساز پلاسما

 • دستگاه همگن ساز فراصوت