مجموعه آزمایشگاه ها پژوهش سرای دانش آموزی شهید خوشبخت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بوشهر

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

 • وزارت آموزش و پرورش

  • اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

   • مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بوشهر

    • پژوهش سرای دانش آموزی شهید خوشبخت

نشانی آزمایشگاه :

بوشهر، خیابان شهدا، روبروی دبیرستان ماندگار سعادت، پژوهش‌سرای دانش‌آموزی شهید حسن خوشبخت، کد پستی: 7513954111.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • آون

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • طیف سنج نوری

 • کوره جعبه‌ای

 • میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)