آزمایشگاه دینامیک شبکه های عصبی قشر مغز
سال تاسیس : ۱۳۹۴
 • غیر عضو
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : میر شهرام صفری
 • رابط آزمایشگاه : مهرداد جهانبانی فرد
 • تلفن : ۰۲۱۲۲۴۲۹۷۶۵
 • نمابر : ۰۲۱۲۲۴۲۹۷۶۵
 • http://goo.gl/MAZVLE
 • safari@sbmu.ac.ir
زمینه های تخصصی : اپتوژنتیک، الکتروفیزولوژی، پچکلمپ، سیستم بینایی، شبکه های عصبی، اینترنورونهای مهاری، سیستم کولینرژیک، سیستم سروتونرژیک
نشانی آزمایشگاه : تهران-اوین- دانشگاه شهید بهشتی، طبقه سوم دانشکده بهداشت
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • استریوتکسی
 • اسیلوسکوپ
 • اکتساب اطلاعات
 • تقویت کننده پچ کلمپ
 • سامانه ریز تزریقی
 • لیزر اپتوژنتیک
 • متصل کننده نوری
 • محرک الکتریکی
 • نرم افزار تحریک و تست سیستم بینایی بر پایه متلب
 • نرم افزار تحلیل سیگنالهای مغزی
 • نرم افزار ثبت سیگنالهای مغزی
نام انگلیسی : Stereotaxy
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۷ -
یکشنبه ۹ ۱۷ -
دوشنبه ۹ ۱۷ -
سه شنبه ۹ ۱۷ -
چهارشنبه ۹ ۱۷ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
نام انگلیسی : Oscilloscope
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
چهارشنبه ۹ ۱۷ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
نام انگلیسی : Data Acquisition
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
چهارشنبه ۹ ۱۷ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
نام انگلیسی : Patch clamp amplifier
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
چهارشنبه ۹ ۱۷ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
نام انگلیسی : Micromanipulator system
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
چهارشنبه ۹ ۱۷ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
نام انگلیسی : Optogenetic Laser
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
چهارشنبه ۹ ۱۷ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
نام انگلیسی : optopatcher
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
چهارشنبه ۹ ۱۷ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
نام انگلیسی : Pulsemaster
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
چهارشنبه ۹ ۱۷ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
نام انگلیسی : Matlab Based Vision System Test & Simulator Software
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهرداد جهانبانی فرد دانشجو -
نام انگلیسی : Brain Signals Analysis Software
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Brain Signals Recording Software
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهرداد جهانبانی فرد دانشجو -