خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات؛ ثبت نام افراد و شرکت ها

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا‌دکتری،کارشناسی ارشد، کارشناسی، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور و سایر پژوهشگران برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی حمایت می کند.

 

جدید/ 40 میلیون ریال اعتبار با تخفیف 50 درصد، ویژه اعضای هیئت علمی سراسر کشور (بهار و تابستان سال 1401)/ تکمیل شد

جدید/ 40 میلیون ریال اعتبار با تخفیف 50 درصد، ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (بهار و تابستان سال 1401)/ تکمیل شد.

 

 

 

 

 

(راهنمای ثبت نام و فعال سازی اعتبار در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی)

 

 

ارتباط با باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی

09017200760

Labservice  @  labsnet.ir