خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات؛ ثبت نام افراد و شرکت ها

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا‌دکتری،کارشناسی ارشد، کارشناسی، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور و سایر پژوهشگران برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی حمایت می کند.

 

جدید/ 20 میلیون ریال اعتبار با تخفیف 50 درصد، ویژه اعضای هیئت علمی سراسر کشور (پاییز و زمستان سال 1401)/ شروع ثبت نام از 27 شهریور 1401- مهلت استفاده تا 29 اسفند 1401

جدید/ 20 میلیون ریال اعتبار با تخفیف 50 درصد، ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (پاییز و زمستان سال 1401)/ شروع ثبت نام از 27 شهریور 1401- مهلت استفاده تا 29 اسفند 1401

 

 

 

 

 

 

 

(راهنمای ثبت نام و فعال سازی اعتبار در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی)

 

 

ارتباط با باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی

09017200760

Labservice  @  labsnet.ir