خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات؛ ثبت نام افراد و شرکت ها

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا‌دکتری،کارشناسی ارشد، کارشناسی، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور و سایر پژوهشگران برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی حمایت می کند.

 

طرح های اعتباری فعال در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی:

  • جدید/طرح تخفیف ویژه اعضای هیئت علمی سراسر کشور - فصل زمستان (40 میلیون ریال اعتبار، 50 درصد تخفیف)
  • جدید/طرح تخفیف ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی - فصل زمستان (20 میلیون ریال اعتبار، 40 درصد تخفیف)
  • جدید/طرح تخفیف ویژه دانشجویان کارشناسی - فصل زمستان (5 میلیون ریال اعتبار، 40 درصد تخفیف)
  • جدید/طرح تخفیف ویژه اعضای جدید باشگاه مشتریان - فصل زمستان (5 میلیون ریال اعتبار، 30 درصد تخفیف)
  • طرح تخفیف ویژه اعضای هیئت علمی جوان/تمامی اعضای هیئت علمی که کمتر از 5 سال از تاریخ شروع فعالیت آنها به عنوان هیئت علمی گذشته است. (60 میلیون ریال اعتبار، 75 درصد تخفیف)
  • طرح تخفیف ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق (40 میلیون ریال اعتبار، 50 درصد تخفیف)

 

نکته مهم: فقط آزمایشگاه های فعال، توانمند، ممتاز و پیشرو امکان ارائه خدمات اعتباری دارند.

 

(معرفی باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی)

 

 

 

(راهنمای ثبت نام در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی)

 

 

شماره تماس باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی

09017200760