خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات؛ ثبت نام افراد و شرکت ها

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور تسهیل در دسترسی پژوهشگران (اعضای هیئت علمی، دانشجویان، اعضای بنیاد ملی نخبگان و سایر محققین) و صنایع کشور به خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز، سامانه باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی را ایجاد نموده و حمایت ویژه ای برای اعضای باشگاه مشتریان در قالب تخصیص اعتبار دریافت خدمات آزمایشگاهی با تخفیف های 20 تا 90 درصدی در نظر گرفته است.
 
 
تخفیف 90 درصدی باشگاه مشتریان تخفیف 90 درصدی پسا دکتری خارج از کشور
 
                                                  


 
 

     ارتباط با بخش تخفیف خدمات :

 
 
     تلفن : 09017200760    

 

     ایمیل:  labservice [at] labsnet.ir