عضویت آزمایشگاه ها در شبکه

 
عضویت آزمایشگاه ها در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
 
لازم است رابط آزمایشگاه‌ علاقمند به عضویت در شبکه آزمایشگاهی پس از مطالعه مراحل زیر و ثبت نام در باشگاه مشتریان درخواست عضویت آزمایشگاه را ثبت نماید تا پس از بررسی آن درخواست در صورت دارا بودن شرایط لازم و قبول تعهدات، به‌عنوان عضو در شبکه پذیرفته شوند.

نحوه ارسال درخواست عضویت آزمایشگاه:
لازم است رابط آزمایشگاه (حقیقی و حقوقی) برای ارسال درخواست عضویت آزمایشگاه به شبکه آزمایشگاهی مراحل زیر را انجام دهد.
1-  از طریق گزینه پنل عضویت رابط آزمایشگاه وارد صفحه باشگاه مشتریان شود.
2- در صفحه باشگاه مشتریان ( بخش ثبت نام افراد) ثبت نام نماید.
3- پس از ثبت نام وارد کارتابل شخصی خود شود.
4-  فایل های مربوط به آزمایشگاه را از طریق بخش درخواست عضویت آزمایشگاه، دریافت، تکمیل و بارگذاری نماید.
 

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820  پنل عضویت رابط آزمایشگاه