تماس با شبکه راهبردی

کاربر محترم، شما می‌توانید از طریق زیر با شبکه‌ آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ایران ارتباط برقرار نمایید:

الف) تماس با آزمایشگاه‌ها: برای ارتباط با آزمایشگاه‌ها لازم است روی نام آزمایشگاه‌ مورد نظر در بخش آزمایشگاه‌ها کلیک نمایید.

ب) ارتباط با باشگاه مشتریان شبکه
صفحه اصلی باشگاه مشتریان شبکه صفحه اصلی:           «طرح تخفیف»
شماره تماس باشگاه مشتریان شبکه شماره تماس:            09017200760
پست الکترونیکی باشگاه مشتریان شبکه پست الکترونیکی:      Labservice @ labsnet.ir

پ) ارتباط با دبیرخانه شبکه آزمایشگاهی
شماره تماس دبیرخانه شبکه آزمایشگاهی شماره‌ تماس:            66941085-021
پیامک دبیرخانه شبکه آزمایشگاهی پیامک:                     3500 6310 021
پست الکترونیک دبیرخانه شبکه آزمایشگاهی پست الکترونیکی:      info @ labsnet.ir
کانال های رسمی دبیرخانه شبکه آزمایشگاهی کانال رسمی: