استاندارد ISO/IEC17025
استاندارد ISO/IEC17025 
استاندارد، حداقل معیار قابل قبول در انجام هر کاری است به شرط آن‌که مورد تایید مراجع دارای صلاحیت قرار گرفته باشد. استانداردها بر اساس تجارب روزمره و نیازهای احساس شده افراد و سازمان‌ها در حیطه‌های گوناگون، شکل می‌گیرند و باعث ایجاد تفاهم عملی بین فناوری و محدوده‌های اقتصادی می‌شوند. در این راستا استاندارد ISO/IEC17025 برای اطمینان از صحت و دقت جواب‌های آزمایشگاه‌های کالیبراسیون، نمونه‌برداری و انجام آزمون، تدوین شده‌است و هدف آن، بهبود کیفیت ارایه خدمات آزمایشگاهی است. این استاندارد از کامل‌ترین استانداردهایی است که تاکنون برای بهبود مستمر کیفیت در آزمایشگاه‌ها تدوین شده‌است به گونه‌ای که مشتری بتواند به نتایج آزمایشگاه اطمینان نمایدو جامعه بتواند در موارد لازم، بر مبنای این استاندارد و با کمک نتایج آزمون‌ها، تصمیمات اساسی و مطمئنی بگیرد و بر این اساس به حرکت رو به جلوی خود ادامه دهد.
لیست سازمان هایی که استاندارد اخذ کرده اند
جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی
تاریخ اخذ استاندارد : ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی
تاریخ اخذ استاندارد : ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
دانشگاه الزهرا (س) دانشکده فیزیک شیمی گروه شیمی
تاریخ اخذ استاندارد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
سازمان غذا و دارو اداره کل غذا،دارو و استاندارد قشم
تاریخ اخذ استاندارد : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
تاریخ اخذ استاندارد : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
سایر مراکز مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
تاریخ اخذ استاندارد : ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی
تاریخ اخذ استاندارد : ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش
تاریخ اخذ استاندارد : ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
شرکت ها شرکت آرین فن آزما
تاریخ اخذ استاندارد : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
شرکت ها شرکت آزمون دانا پلاستیک
تاریخ اخذ استاندارد : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷