استاندارد ISO/IEC 17025

استاندارد ISO/IEC 17025

استاندارد، حداقل معیار قابل قبول در انجام هر کاری است به شرط آن‌که مورد تایید مراجع دارای صلاحیت قرار گرفته باشد. استانداردها بر اساس تجارب روزمره و نیازهای احساس شده افراد و سازمان‌ها در حیطه‌های گوناگون، شکل می‌گیرند و باعث ایجاد تفاهم عملی بین فناوری و محدوده‌های اقتصادی می‌شوند. در این راستا استاندارد ISO/IEC17025 برای اطمینان از صحت و دقت جواب‌های آزمایشگاه‌های کالیبراسیون، نمونه‌برداری و انجام آزمون، تدوین شده‌است و هدف آن، بهبود کیفیت ارایه خدمات آزمایشگاهی است. این استاندارد از کامل‌ترین استانداردهایی است که تاکنون برای بهبود مستمر کیفیت در آزمایشگاه‌ها تدوین شده‌است به گونه‌ای که مشتری بتواند به نتایج آزمایشگاه اطمینان نمایدو جامعه بتواند در موارد لازم، بر مبنای این استاندارد و با کمک نتایج آزمون‌ها، تصمیمات اساسی و مطمئنی بگیرد و بر این اساس به حرکت رو به جلوی خود ادامه ...

جستجو در سازمان ها

لیست سازمان هایی که استاندارد اخذ کرده اند

جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی استان یزد

تاریخ اخذ استاندارد :

۱۳۹۶/۱۱/۰۷

جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف مرکز پدافند غیر عامل

تاریخ اخذ استاندارد :

۱۳۹۷/۱۱/۲۷

جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی

تاریخ اخذ استاندارد :

۱۳۹۵/۰۸/۱۶

جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علم و صنعت

تاریخ اخذ استاندارد :

۱۳۹۷/۰۴/۰۹

دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی

تاریخ اخذ استاندارد :

۱۳۹۶/۰۱/۲۶

دانشگاه الزهرا (س) دانشکده فیزیک شیمی گروه شیمی

تاریخ اخذ استاندارد :

۱۳۹۷/۰۵/۲۰

سازمان غذا و دارو اداره کل غذا،دارو و استاندارد قشم

تاریخ اخذ استاندارد :

۱۳۹۶/۱۲/۱۹

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

تاریخ اخذ استاندارد :

۱۳۹۷/۰۷/۰۷

سایر مراکز مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

تاریخ اخذ استاندارد :

۱۳۹۶/۰۲/۱۶

شرکت ها افروز شیمی لارک

تاریخ اخذ استاندارد :

۱۳۹۷/۰۹/۱۷