لیست کامل این دستگاه

دستگاه آزمون آنتی‌باکتریال | Antibacterial test