مجموعه آزمایشگاه ها شرکت توسعه دانش و هنر گوهر شناسی

سال تاسیس : ۱۳۹۴
 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : امید مهدوی
 • رابط آزمایشگاه : امید مهدوی
 • تلفن : ۲۹۹۰۲۶۳۱
 • نمابر : ۲۲۴۳۱۷۶۶
 • gemsa.ir
 • info@gemsa.ir

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت توسعه دانش و هنر گوهر شناسی

زمینه های تخصصی :

گوهرشناسی طیف سنجی رامان

نشانی آزمایشگاه :

تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، طبقه زیر زمین - آزمایشگاه گوهر شناسی - شماره تماس : 29902631

نشانی دفتر :

تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، طبقه همکف دفتر مرکز گوهرشناسی - شماره تماس: 22431766

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • پلاریسکوپ

 • ترازوی حساس

 • دایکروسکوپ

 • دستگاه اندازه گیری دانسیته

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست گوهرشناسی

 • دستگاه خط کش اندازه گیری الماس

 • دستگاه زاویه سنج الماس

 • دستگاه کارت های ارزیابی رنگ

  (CGC)
 • دستگاه کنوسکوپ

 • دستگاه مرواریدسنج

 • ذره بین گوهرشناسی

 • طیف سنج گوهر شناسی پراش شبکه ای

 • طیف سنج نوری

 • فیلتر چلسی

 • کابین و لامپ فرابنفش

 • کولیس دیجیتال

 • میکروسکوپ گوهرشناسی

 • میکروسکوپ گوهرشناسی

 • میکروطیف سنج رامان