با پیشرفت سریع ابزارهای کروماتوگرافی چند کاناله، آنالیز داده های چند متغیره و کالیبراسیون آنها در حال توسعه گسترده است. با ترکیب روش های کروماتوگرافی با کمومتری مبتنی براساس روش های کالیبراسیون مرتبه بالا، می توان از برخی مشکلات قبلی در آنالیز همچون مراحل پیچیده پیش پردازش، زمان شویش طولانی و یا حتی نتایج آنالیز بدتر جلوگیری کرد. در این مقاله، یک مرور کلی از داده های مرتبه دوم تا مرتبه سوم که نظریه ها و برنامه های کاربردی را به همراه پردازش داده های مربوطه در کروماتوگرافی ارائه می دهند، بررسی می شود.

کروماتوگرافی که برای اولین بار در سال 1900 توسط دانشمند ایتالیایی در روسیه به کار گرفته شد، یک روش آزمایشگاهی برای جداسازی مخلوط است. انواع مختلف کروماتوگرافی در ده ههای 1930 و 1940 به وجود آمدند که برای بسیاری از فرآیندهای جداسازی مفید هستند.

 

اصطلاحات علمی

مرتبه صفربرای ابزارهایی استفاده می شود که در هر نمونه دارای یک پاسخ واحد هستند. داده های مرتبه اول به عنوان یک بردار برای یک نمونه واحد مرتب می شوند. داده های مرتبه دوم می‌توانند داده های ماتریس را برای یک نمونه واحد بدست آورند.

 

مدل های چند گانه

هرشمان به همراه کارول و چانگ ابتدا مدل آنالیز فاکتور مشابه را در سال 1970 پیشنهاد دادند.

 

پردازش اطلاعات

برای تامین صحت تجزیه یک مدل چندگانه نیاز است که مدل چندگانه، چندگانگی را حفظ کند. با این حال، برخی از عوامل غیر چندگانه وجود دارد.

 

برخی از موضوعات اساسی مرتبط

روش هم‌ترازی پیک کروماتوگرافی چالشی در زمینه آنالیز سیستم های پیچیده با روش های کالیبراسیون چند متغیره است. برخی از روش ها برای هم‌ترازی پیک براساس ابزارهای مرتبه دوم تهیه شده است که برای هر نمونه، داده ماتریسی ایجاد می‌کنند.

 

توضیحات کامل را در متن مقاله مطالعه کنید.

این مقاله در شماره 29 فصلنامه دانش آزمایشگاهی ایران (بهار 1399) منتشر شده است.

 

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code