آزمایشگاه اپتیک
سال تاسیس : ۱۳۸۴
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : عاطفه عجمی
 • رابط آزمایشگاه : محمد عبودیت
 • تلفن : ۶۶۰۳۱۹۱۲-۰۲۱ و ۶۶۰۷۵۱۵۸-۰۲۱
 • نمابر : ۶۶۰۰۹۸۲۱-۰۲۱
 • http://jdsharif.ac.ir
 • optic-lab@jdsharif.ac.ir
زمینه های تخصصی : مهندسی پزشکی، اپتیک، لایه‌نشانی، میکروفلوییدیک، میکرولیتوگرافی، میکروالکترونیک
نشانی آزمایشگاه : تهران- خیابان آزادی- بلوار شهید اکبری- خیابان قاسمی- جنب تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شریف- پلاک 71
نشانی دفتر : تهران- خیابان آزادی- بلوار شهید اکبری- خیابان قاسمی- جنب تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شریف- پلاک 71
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آون
 • اتصال گر سیمی
 • انحناساز
 • اندازه گیر توان
 • برش دهنده ویفر
 • برش شیشه
 • تنظیم کننده ماسک
 • خط‌ انداز ویفر
 • دریل ستونی
 • روشنایی سنج
 • سابنده
 • سابنده
 • سنجشگر شکل فضایی پرتو لیزر
 • صیقل دهنده
 • صیقل دهنده
 • طیف سنج فیبر نوری
 • طیف سنج نوری دو پرتویی
 • عدسی سنج
 • عدسی سنج
 • کانون‌سنج
 • کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم/ فرکانس رادیویی
 • کوره الکتریکی
 • کوره لوله ای
 • لایه‌نشانی تبخیر حرارتی
 • لایه نشانی تبخیر فیزیکی با پرتو الکترونی (EB-PVD)
 • لایه‌نشانی دورانی
 • هم‌مرکزساز عدسی
نام انگلیسی : oven
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
منبع حرارتی تا 200 درجه درجه سانتیگراد 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
منبع حرارتی تا 200 درجه با قابلیت برنامه‌ریزی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمد عبودیت مربي ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
نام انگلیسی : Wire Bonder
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اتصال التراسونیکی سیم 15 میکرونی طلا یا آلومینیوم به زیر لایه طلا توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ریحانه مهدوی مربي ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۹۴
الهام آجورلو مربي ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۹۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
نام انگلیسی : Curve Generator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
انحنای شیشه‌ها و سطوح اپتیکی میلیمتر 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
انحنا‌دادن به شیشه‌ها و سطوح اپتیکی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ایمان امیری كارشناس ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
نام انگلیسی : Power meter
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
توان نوری W 1 nW
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه‌گیری توان منبع نور، لیزر و ... توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
عاطفه عجمی مربي ۰۲۱-۶۶۰۷۵۱۵۸
محسن بنجخی مربي ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
محمد عبودیت مربي ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
نام انگلیسی : Wafer Slicer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
برش انواع زیرلایه‌های سیلیکون و شیشه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجید عین آبادی تكنسين ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۹۴
مهران صفری سیاه کل مربي ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۹۴
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
نام انگلیسی : Glass Saw
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
برش شیشه‌ و سطوح اپتیکی میلیمتر 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
برش انواع شیشه‌ها و سطوح اپتیکی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ایمان امیری كارشناس ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
نام انگلیسی : Mask Aligner
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تنظیم ماسک بر روی زیرلایه میلیمتر 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ماسک‌گذاری و الگواندازی توسط آزمايشگاه -
نوردهی فرابنفش زیرلایه و ماسک توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
الهام آجورلو مربي ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۹۵
مهران صفری سیاه کل مربي ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۹۴
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
نام انگلیسی : Wafer Scriber
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
خط‌اندازی و حک بر سطح زیرلایه میلیمتر 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
عملیات خط‌اندازی و حک روی انواع زیرلایه‌های شیشه و سیلیکون و سرامیک توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجید عین آبادی تكنسين ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۹۴
مهران صفری سیاه کل مربي ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۹۴
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
نام انگلیسی : Column Drill
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
گردبری شیشه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ایمان امیری كارشناس ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
نام انگلیسی : Lux meter
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شدت نور ------ 0.01 lx
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه‌گیری شدت منبع نور توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محسن بنجخی مربي ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
نام انگلیسی : Grinder
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ساخت عدسی و پنجره های اپتیکی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ایمان امیری كارشناس ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
نام انگلیسی : Grinder
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ساخت عدسی و پنجره های اپتیکی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ایمان امیری كارشناس ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
نام انگلیسی : Laser Beam Profiler Analyzer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

بازۀ طول‌موجی: 350 تا 1100 نانومتر

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آنالیز پروفایل لیزر و LED W 50 fW
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز پروفایل لیزر و LED توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ابراهیم بحرودی مربي ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
نام انگلیسی : Polishing Machine
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ساخت عدسی و پنجره های اپتیکی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ایمان امیری كارشناس ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
نام انگلیسی : Polishing Machine
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ساخت عدسی و پنجره های اپتیکی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ایمان امیری كارشناس ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
نام انگلیسی : Fibre Optic Spectrometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

بازۀ طول‌موجی: 200 تا 1100 نانومتر

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میزان عبور نور Transmittance(T%) 0.01
میزان جذب نور Absorbance 0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه‌گیری میزان عبور و جذب نور توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محسن بنجخی مربي ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
علی معتضدی فرد مربي ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۹۴
محمد عبودیت مربي ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
نام انگلیسی : Double beam Spectrophotometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

بازۀ طول‌موجی: 195 تا 950 نانومتر

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
عبور نور Transmittance(T%) 0.01
جذب نور Absorbance 0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه‌گیری میزان عبور و جذب نور توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمد عبودیت مربي ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
نام انگلیسی : lensmeter
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
توان انکساری و منشوری ------ 0.25 dioptres
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه‌گیری توان انکساری و منشوری عدسی و عینک توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
عاطفه عجمی مربي ۰۲۱-۶۶۰۷۵۱۵۸
محمد عبودیت مربي ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
نام انگلیسی : lensmeter
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
توان انکساری و منشوری ------ 0.01 dioptres
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه‌گیری توان انکساری و منشوری انواع عدسی و عینک توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
عاطفه عجمی مربي ۰۲۱-۶۶۰۷۵۱۵۸
محسن بنجخی مربي ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
محمد عبودیت مربي ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
نام انگلیسی : Focal Meter
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فاصله کانونی، شعاع انحنا و توازی سطوح میلیمتر 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه‌گیری فاصله کانونی، شعاع انحنا و توازی سطوح توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محسن بنجخی مربي ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
ایمان امیری كارشناس ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
نام انگلیسی : DC/RF Magnetron Sputtering
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
لایه‌نشانی nm 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خدمات لایه‌نشانی انواع لایه‌های نازک فلزی و دی‌الکتریک توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی معتضدی فرد مربي ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۹۴
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
نام انگلیسی : Electric Furnace 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
منبع حرارتی تا دمای 1000 درجه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محسن بنجخی مربي ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
محمد عبودیت مربي ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
نام انگلیسی : Tube Furnace
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
عملیات حرارتی در اتمسفر گازهای مختلف تا دمای 1200 درجه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی معتضدی فرد مربي ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۹۴
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
نام انگلیسی : Thermal Evaporation Deposition
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
لایه‌نشانی nm 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
لایه‌نشانی لایه‌های نازک فلزی، نیمه‌هادی و دی‌الکتریک (تعداد بالا) توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجید عین آبادی تكنسين ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۹۴
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
نام انگلیسی : Electron Beam physical Vapor Deposition
نام اختصاری : EB-PVD
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
لایه‌نشانی nm 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
لایه‌نشانی لایه‌های نازک فلزی، نیمه‌هادی و دی‌الکتریک دیرگداز توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجید عین آبادی تكنسين ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۹۴
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
نام انگلیسی : Spin Coating
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
پوشش‌دهی چرخشی رزین‌های حساس به نور (فوتورزیست) توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجید عین آبادی تكنسين ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۹۴
الهام آجورلو مربي ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۹۵
مهران صفری سیاه کل مربي ۰۲۱-۶۶۰۲۸۱۹۴
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
نام انگلیسی : Lens Centering
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هم‌مرکزسازی دقیق قطعات اپتیکی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ایمان امیری كارشناس ۰۲۱-۶۶۰۳۱۹۱۲