آزمایشگاه لایه نشانی به روش پرتو مولکولی( MBE)
  • غیر عضو
  • تهران تهران ,
  • مدیر آزمایشگاه : ستار میرزاکوچکی
  • رابط آزمایشگاه : شبنم دادگستر
  • تلفن : ۰۲۱-۷۷۲۴۰۴۸۷
  • نمابر : ۰۲۱-۷۷۲۴۰۴۸۶
  • http://www.iust.ac.ir/index.php?site=erc
تجهیزات آزمایشگاه
  • لایه نشانی به روش پرتو مولکولی (MBE)(MBE)