آزمایشگاه‌ مرکزی
سال تاسیس : ۱۳۶۶
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : امیر موسوی
 • رابط آزمایشگاه : بهزاد ادیبی مطلق
 • تلفن : ۴۴۷۸۷۴۷۷-۰۲۱ 
 • نمابر : ۴۴۷۸۷۳۹۵-۰۲۱
 • http://nigeb.ac.ir/web/ap
 • adibi2002@gmail.com
زمینه های تخصصی : بیوانفورماتیک، زیست فناوری گیاهی، زیست فناوری دام و آبزیان، زیست فناوری پزشکی، زیست فناوری صنعت و محیط زیست، ژنتیک مولکولی، علوم پایه زیست
نشانی آزمایشگاه : تهران، کیلومتر 17 آزادراه کرج، بلوار پژوهش، صندوق پستی : 6343- 14155
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • اتاقک رشد
 • اسپکترو فلوریمتر
 • استخراج گر سوکسله
 • الکتروپوراتور
 • الکتروفورز دوبعدی
 • الکتروفورز 
 • الکتروفورز 
 • اندازه‌گیر میزان کلروفیل
 • تبخیرکننده در خلاء
 • تغلیظ کن
 • تفنگ ژنی 
 • حمام فراصوت
 • خشک کن انجمادی
 • سامانه ریز تزریقی
 • سامانه محاسباتی زیست شناسی
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه  (FTIR )
 • کروماتوگراف گازی (GC)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا  (HPLC )
 • کشنده میکرو سوزن
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان (RT-PCR)
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان (RT-PCR)
نام انگلیسی : Growth chamber
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

فرم (F-404-Fito) از طریق پرتال" مدیریت خدمات تخصصی زیست فناوری" در آدرس سایت: www.nigeb.ac.ir دانلود، تکمیل و به آدرس ایمیل: mpsb@nigeb.ac.ir ارسال فرمائید.

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کنترل دما، رطوبت و نور در شبانه روز توسط آزمايشگاه ۲,۷۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۹:۰۰ ۱۶:۰۰ زمان پذیرش نمونه
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
نام انگلیسی : Spectrofluorometer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طیف جذب و نشر Transmittance(T%) 0.5 mL
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ارائه طیف جذب و نشر فلورسانس ترکیبات محلول با کووت 1mL (حداقل حجم 0.5 mL ) توسط آزمايشگاه ۳۳,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹ ۱۶ روز های اداری
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم منزه پژوهشيار ۰۲۱-۴۴۷۸۷۴۷۷
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
نام انگلیسی : Soxhlet Extractor
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تغلیظ مواد و آبگیری توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
تغلیظ مواد و آبگیری در اختيار قرار دادن دستگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
نام انگلیسی : Electroporator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Two Dimensional Electrophoresis
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

لطفا جهت استفاده از خدمات تخصصی پروتئومیکس به فرم F-404-POX در پرتال مدیریت خدمات تخصصی زیست فناوری در سایت www.nigeb.ac.ir مراجعه فرمایید.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین نقطه PI پروتئین ------ ---------...
تعیین وزن مولکولی پروتئین دالتون مقایسه با لدر استاندارد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
الکتروفورز (SDS-PAGE) -7 سانتی توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
الکتروفورز (SDS-PAGE) -12 سانتی توسط آزمايشگاه ۱,۵۰۰,۰۰۰
الکتروفورز دو بعدی (2DE) -7 سانتی توسط آزمايشگاه ۶,۵۰۰,۰۰۰
الکتروفورز دو بعدی (2DE) -18 سانتی توسط آزمايشگاه ۹,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۰۰ ۱۶:۰۰
دوشنبه ۹:۰۰ ۱۶:۰۰
سه شنبه ۹:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم منزه پژوهشيار ۰۲۱-۴۴۷۸۷۴۷۷
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
نام انگلیسی : Electrophoresis 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

لطفا جهت استفاده از خدمات تخصصی پروتئومیکس به فرم F-404-POX در پرتال مدیریت خدمات تخصصی زیست فناوری در سایت www.nigeb.ac.ir مراجعه فرمایید.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین وزن مولکولی پروتئین دالتون مقایسه با لدر پروتئینی استاندارد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
لکتروفورز عمودی (SDS-PAGE)- 7 CM توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۹:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۰۹:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۰۹:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم منزه پژوهشيار ۰۲۱-۴۴۷۸۷۴۷۷
نام انگلیسی : Electrophoresis 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

لطفا جهت استفاده از خدمات تخصصی پروتئومیکس به فرم F-404-POX در پرتال مدیریت خدمات تخصصی زیست فناوری در سایت www.nigeb.ac.ir مراجعه فرمایید.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین وزن مولکولی پروتئین دالتون مقایسه با لدر پروتئینی استاندارد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
الکتروفورز عمودی (SDS-PAGE)- 12 CM توسط آزمايشگاه ۱,۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۹:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۰۹:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۰۹:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم منزه پژوهشيار ۰۲۱-۴۴۷۸۷۴۷۷
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
نام انگلیسی : Chlorophyll Fluorometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , ساختار
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین کلیه اطلاعات فتوسنتزی برگ گیاه توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰
نام انگلیسی : Vacuum Evaporator 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Concentrator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , اندازه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تغلیظ نمونه توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
نام انگلیسی : Gene Gun 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

انتقال ژن به صورت Particle Bombardment

نام انگلیسی : Ultrasonic Bath 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Freeze Dryer 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
محدودیت های دستگاه :

قابلیت برنامه ریزی برای ایجاد رمپ دمایی ندارد.

توضیحات :

ویژگی دستگاه: قابلیت تغلیظ یخ تا حداقل دمای -95°C (در خلاء ایجاد شده تا 0.01 hPa) را دارد. لذا برای خشک کردن مواد حساس به حرارت و همچنین مواد دارای نقطه انجماد پایین و حاوی حلالهای آلی بسیار مناسب است. در این روش ابتدا ماده منجمد شده سپس آب یا حلال از حالت جامد به حالت گاز تبدیل (تصعید) می شود. این روش خشک کردن باعث حفظ خاصیت شیمیائی و فیزیکی ماده خواهد شد.

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خشک کردن توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم منزه پژوهشيار ۰۲۱-۴۴۷۸۷۴۷۷
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
نام انگلیسی : Micromanipulator system
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

دستگاه سیستم ریز تزریقی (Micromanipulator System): نام: Motor-Drive Manipulator مدل: MM-89

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز سازه ژنی و آماده سازی DNA توسط آزمايشگاه -
جراحی و انتقال جنین به هر سر موش فاستر توسط آزمايشگاه -
نگهداری هر سر موش¬ فاستر تا زمان نمونه گیری توسط آزمايشگاه -
آنالیز DNA از Founderبه ازای هر 10 نمونه توسط آزمايشگاه -
ریزتزریقی به حدود 300 پرونوکلئوس* توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۸:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
احسان هاشمی مربي ۰۲۱-۴۴۰۸۷۴۰۷
آیدین رحیم طایفه كارشناس ۰۲۱-۴۴۰۸۷۴۰۷
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
نام انگلیسی : Biology Computational System
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

امروزه انجام انالیزهای بیوانفورماتیکی قبل از بخش آزمایشگاهی به خاطر صرفه جویی در زمان و هزینه به جزئی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. بدینوسیله در آزمایشگاه بیوانفورماتیک پژوهشگاه ژنتیک بر آن شدیم با هدف رفع نیازهای بیوانفورماتیکی محققان زیستی کشور خدمات متنوع ارایه دهیم تا شاهد موفقیت و همچنین کاهش هزینه و زمان در تحقیقات آزمایشگاهی باشیم. بدین وسیله اعلام می کنیم آزمایشگاه بیوانفورماتیک پژوهشگاه ژنتیک با جمعی از محققین و اعضای هیئت علمی حوزه بیوانفورماتیک اماده ارایه خدمات به پژوهشگران حوزه زیستی می باشد.

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
Micro Array data analysis (آنالیز داده ریزآرایه) توسط آزمايشگاه ۴,۰۰۰,۰۰۰
Homology modeling (protein) ,protein structure validation (پیش بینی ساختار سه بعدی پرتئین و اعتبار سنجی آن) توسط آزمايشگاه ۱,۵۰۰,۰۰۰
Docking (داکینگ پروتئین با لیگاند) توسط آزمايشگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰
Molecular Dynamics (protein, protein with ligand) (شبیه سازی دینامیک مولکولی) توسط آزمايشگاه ۵,۰۰۰,۰۰۰
Virtual screening (غربالگری مجازی با هدف طراحی دارو) توسط آزمايشگاه ۵,۰۰۰,۰۰۰
Study the effect of mutations on protein structure, function, stability and… جهش بر روی پرتئین باهدف مهندسی پروتئین) (مطالعه اثر توسط آزمايشگاه ۳,۵۰۰,۰۰۰
Bioinformatics Counseling (مشاوره بیوانفورماتیکی) توسط آزمايشگاه ۰
Systems biology-metabolics networks (زیست شناسی سامانه¬ای –شبکه¬های متابولیکی) توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۸:۰۰ تمامی روزهای عادی در طی هفته خدمات ارائه می شود
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
جواد زمانی امیرزکریا دانشجو ۰۲۱-۴۳۶۸۷۳۶۷
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
نام انگلیسی : Fourier Transform Infrared Spectrometer
نام اختصاری : FTIR 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طیف جذب و عبور پرتو مادون قرمز Transmittance(T%) 100
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ارائه طیف جذب و عبور پرتو مادون قرمز برای نمونه جامد توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۹:۰۰ ۱۶:۰۰ روزهای اداری
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم منزه پژوهشيار ۰۲۱-۴۴۷۸۷۴۷۷
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
نام انگلیسی : Gas Chromatograph
نام اختصاری : GC
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

لطفا جهت استفاده از خدمات تخصصی کروماتوگرافی گازی به فرم F-404-GC در پرتال مدیریت خدمات تخصصی زیست فناوری در سایت www.nigeb.ac.ir مراجعه فرمایید.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
Capillary columns ,C20:1- C16:0, 1 µL injected ppm 1 میکرولیتر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
میزان اسیدهای چرب (در دانه های روغنی، گیاهان روغنی، بیودیزل و روغن های با منشاء گیاهی) توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
رضا بهروزی مربي ۰۲۱-۴۳۴۸۷۳۴۷
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
نام انگلیسی : High Performance Liquid Chromatograph
نام اختصاری : HPLC 
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : نياز به كاليبراسيون
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت مواد ppm 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز کمی و کیفی مواد توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
نام انگلیسی : Micro Needle Puller
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

تجهیزات یرای ساخت سوزن ریز تزریقی: - دستگاه سوزن کش (Micro Puller) - دستگاه شکل دهنده سوزن (Micro Forge) - دستگاه سنباده زننده سوزن (Micro Grinder)

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سوزن ریزتزریقی به پرونوکلئوس توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
پیپت نگهدارنده جنین (Holder pipette) توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۰۹:۰۰ ۱۳:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
احسان هاشمی مربي ۰۲۱-۴۴۰۸۷۴۰۷
آیدین رحیم طایفه كارشناس ۰۲۱-۴۴۰۸۷۴۰۷
نام انگلیسی : Fluorescence Microscope 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Real Time Polymerase Chain Reaction
نام اختصاری : RT-PCR
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
آی سان آذریوند -------- ۰۲۱-۴۴۷۸۷۴۷۷
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
نام انگلیسی : Real Time Polymerase Chain Reaction
نام اختصاری : RT-PCR
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین چگونگی ترادف ژنها، بیان ژنها، تعیین موتاسیون در اختيار قرار دادن دستگاه ۴۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
آی سان آذریوند -------- ۰۲۱-۴۴۷۸۷۴۷۷
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۱۵