آزمایشگاه‌ مرکزی
سال تاسیس : ۱۳۶۶
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : ستار طهماسبی انفرادی
 • تلفن : ۴۴۷۸۷۴۷۷-۰۲۱ 
 • نمابر : ۴۴۷۸۷۳۹۵-۰۲۱
 • http://www.nigeb.ac.ir
 • adibi2002@yahoo.com
زمینه های تخصصی : بیوانفورماتیک، زیست فناوری گیاهی، زیست فناوری دام و آبزیان، زیست فناوری پزشکی، زیست فناوری صنعت و محیط زیست، ژنتیک مولکولی، علوم پایه زیست
نشانی آزمایشگاه : تهران، کیلومتر 17 آزادراه کرج، بلوار پژوهش، صندوق پستی : 6343- 14155
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه :
 • اتاقک رشد
 • اسپکترو فلوریمتر
 • استخراج گر سوکسله
 • الکتروپوریتور 
 • الکتروفورز با شیب تراکم واسرشت کننده (DGGE)
 • الکتروفورز دوبعدی
 • الکتروفورز 
 • اندازه گیر کلروفیل
 • تبخیرکننده در خلاء
 • تغلیظ کن
 • تفنگ ژنی 
 • حمام مافوق صوت
 • خشک کن سرمایشی
 • خوانشگر الایزا
 • سامانه ریز تزریقی
 • سامانه محاسباتی زیست شناسی
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه  (FTIR )
 • کروماتوگرافی گازی (GC)
 • کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا  (HPLC )
 • کشنده میکرو سوزن
 • گرادیانت واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR Gradient)
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • نگهدارنده موش آزمایشگاهی (IVC)
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان (RT-PCR)
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان (RT-PCR)
نام انگلیسی : Growth chamber
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Spectrofluorometer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Soxhlet Extractor
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تغلیظ مواد و آبگیری توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
تغلیظ مواد و آبگیری در اختيار قرار دادن دستگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
نام انگلیسی : Electroporator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Denaturing Gradient Gel Electrophoresis
نام اختصاری : DGGE
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : 2D Electrophoresis
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Electrophoresis 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , اندازه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین نقطه PI پروتئین توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
تعیین نقطه PI پروتئین در اختيار قرار دادن دستگاه ۶۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
نام انگلیسی : Chlorophyll Fluorometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , ساختار
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین کلیه اطلاعات فتوسنتزی برگ گیاه توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰
نام انگلیسی : Vacuum Evaporator 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Concentrator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , اندازه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تغلیظ نمونه توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
نام انگلیسی : Gene Gun 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

انتقال ژن به صورت Particle Bombardment

نام انگلیسی : Ultrasonic Bath 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Freeze Dryer 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , اندازه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خشک کردن توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
نام انگلیسی : Elisa Reader 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Micromanipulator system
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

دستگاه سیستم ریز تزریقی (Micromanipulator System): نام: Motor-Drive Manipulator مدل: MM-89

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز سازه ژنی و آماده سازی DNA توسط آزمايشگاه -
جراحی و انتقال جنین به هر سر موش فاستر توسط آزمايشگاه -
نگهداری هر سر موش¬ فاستر تا زمان نمونه گیری توسط آزمايشگاه -
آنالیز DNA از Founderبه ازای هر 10 نمونه توسط آزمايشگاه -
ریزتزریقی به حدود 300 پرونوکلئوس* توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۸:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
احسان هاشمی مربي -
آیدین رحیم طایفه كارشناس -
مهدی شمس آرا استاديار ۴۴۷۸۷۴۱۴
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
نام انگلیسی : Biology Computational System
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

امروزه انجام انالیزهای بیوانفورماتیکی قبل از بخش آزمایشگاهی به خاطر صرفه جویی در زمان و هزینه به جزئی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. بدینوسیله در آزمایشگاه بیوانفورماتیک پژوهشگاه ژنتیک بر آن شدیم با هدف رفع نیازهای بیوانفورماتیکی محققان زیستی کشور خدمات متنوع ارایه دهیم تا شاهد موفقیت و همچنین کاهش هزینه و زمان در تحقیقات آزمایشگاهی باشیم. بدین وسیله اعلام می کنیم آزمایشگاه بیوانفورماتیک پژوهشگاه ژنتیک با جمعی از محققین و اعضای هیئت علمی حوزه بیوانفورماتیک اماده ارایه خدمات به پژوهشگران حوزه زیستی می باشد.

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
Micro Array data analysis (آنالیز داده ریزآرایه) توسط آزمايشگاه ۴,۰۰۰,۰۰۰
Homology modeling (protein) ,protein structure validation (پیش بینی ساختار سه بعدی پرتئین و اعتبار سنجی آن) توسط آزمايشگاه ۱,۵۰۰,۰۰۰
Docking (داکینگ پروتئین با لیگاند) توسط آزمايشگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰
Molecular Dynamics (protein, protein with ligand) (شبیه سازی دینامیک مولکولی) توسط آزمايشگاه ۵,۰۰۰,۰۰۰
Virtual screening (غربالگری مجازی با هدف طراحی دارو) توسط آزمايشگاه ۵,۰۰۰,۰۰۰
Study the effect of mutations on protein structure, function, stability and… جهش بر روی پرتئین باهدف مهندسی پروتئین) (مطالعه اثر توسط آزمايشگاه ۳,۵۰۰,۰۰۰
Bioinformatics Counseling (مشاوره بیوانفورماتیکی) توسط آزمايشگاه ۰
Systems biology-metabolics networks (زیست شناسی سامانه¬ای –شبکه¬های متابولیکی) توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۸:۰۰ تمامی روزهای عادی در طی هفته خدمات ارائه می شود
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
نام انگلیسی : Fourier Transform Infrared Spectroscopy
نام اختصاری : FTIR 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Gas Chromatography
نام اختصاری : GC
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : High Performance Liquid Chromatography 
نام اختصاری : HPLC 
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت مواد ppm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز کمی و کیفی مواد توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
نام انگلیسی : Micro needle puller
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

تجهیزات یرای ساخت سوزن ریز تزریقی: - دستگاه سوزن کش (Micro Puller) - دستگاه شکل دهنده سوزن (Micro Forge) - دستگاه سنباده زننده سوزن (Micro Grinder)

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سوزن ریزتزریقی به پرونوکلئوس توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
پیپت نگهدارنده جنین (Holder pipette) توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۰۹:۰۰ ۱۳:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
احسان هاشمی مربي -
آیدین رحیم طایفه كارشناس -
نام انگلیسی : Polymerase Chain Reaction
نام اختصاری : PCR Gradient
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Fluorescence Microscope 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Fluorescence Microscope 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Fluorescence Microscope 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Individually Ventilated Cages
نام اختصاری : IVC
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

- موش وازکتوم - موش باردار با زمان مشخص - موش ۱ تا ۸ هفته

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نگهداری موش آزمایشگاهی توسط آزمايشگاه ۲۷۰,۰۰۰
نگهداری موش آزمایشگاهی توسط آزمايشگاه ۱۹۰,۰۰۰
نگهداری موش آزمایشگاهی توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۹:۰۰ ۱۵:۰۰ با هماهنگی قبلی
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
احسان هاشمی مربي -
آیدین رحیم طایفه كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
نام انگلیسی : Real Time Polymerase Chain Reaction
نام اختصاری : RT-PCR
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Real Time Polymerase Chain Reaction
نام اختصاری : RT-PCR
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین چگونگی ترادف ژنها، بیان ژنها، تعیین موتاسیون در اختيار قرار دادن دستگاه ۴۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
چهارشنبه
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰