مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۸۷
سازمان مرتبط :
زمینه های تخصصی : مبدل کاتالیستی خودرو
نشانی آزمایشگاه : بزرگراه تهران قم-حسن آباد-شهرک صنعتی شمس آباد-بلوار سروستان-بلوار مهستان-انتهای گلسرخ 8
نشانی دفتر : بزرگراه شیخ فضل الله نوری-ابتدای خیابان سازمان آب-نبش کوچه میرداماد-پلاک 6
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • پلاسمای جفت شده القایی (ICP)(ICP)
 • حمام فراصوت
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی(UTM)
 • سنجشگر اندازه ذرات(PSA )
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET (BET )
 • سنجشگر رطوبت
 • سنجشگر گاز دودکش 
 • سنجشگر گاز دودکش 
 • صیقل دهنده
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس (XRF)
 • کوره الکتریکی
 • کوره لوله ای
 • میکروسکوپ نوری(OM)