خدمات پردازش موازی
خدمات پردازش موازی

filereader.php?p1=main_7dd3406ed859f574a 

امروزه بهره گیری از قابلیت محاسباتی ابررایانه ها در تحقیقات علمی و پژوهش های محاسباتی، اهمیت روز افزونی پیدا کرده است؛ ساخت ابر رایانه با استفاده از مفهوم پردازش موازی یکی از اقدامات موثر در این حوزه است. به اجرای همزمان برنامه‌ای که به بخش‌های کوچکتری تقسیم شده باشد، بر روی چند پردازنده جهت دستیابی به سرعت بیشتر را پردازش موازی یا رایانش موازی می‌گویند. فرایند حل مسئله را می‌توان به زیروظایف کوچکتری تقسیم نمود که با اجرای همزمان آن ها و هماهنگ کردن، مسئله اصلی در زمان کوتاه تری حل می‌شود. کاهش زمان محاسبه، امکان حل مسایل بزرگتر، غلبه بر محدودیت های حافظه، صرفه اقتصادی و استفاده از فناوری‌های روز از جمله مهمترین مزیت هایی است که برای پردازش موازی نسبت به پردازش سریال برشمرده می شود. تاکنون 5 مرکز: 1-شرکت رایانش سریع هزاره ایرانیان، 2-شرکت شزان، 3-مرکز پردازش سریع پژوهشگاه دانش های بنیادی و 4-شرکت هوشمند آرنا سورین و 5- شرکت راهکار آینده زمین به عنوان مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، خدمات این حوزه از فناوری های راهبردی را به پژوهشگران متقاضی ارائه می دهند که اطلاعات تماس این مراکز در ادامه آمده است.
شایان ذکر است پژوهشگران دارای اعتبار استفاده از خدمات آزمایشگاهی، با استفاده از اعتبار (گرنت) خود می توانند  از خدمات پردازش موازی قابل ارائه توسط مراکز مذکور بهره مند شوند.

1- خدمات پردازش موازی شرکت رایانش سریع هزاره ایرانیان:

برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از نحوه دریافت خدمات پردازش موازی، به اینجا مراجعه نمایید.

تعرفه خدمات پردازش موازی این شرکت از اینجا قابل مشاهده است.


2- خدمات پردازش موازی شرکت شزان:

فایل راهنمای استفاده از سامانه پردازش موازی شرکت شزان از اینجا قابل دریافت است.

به منظور اطلاع از تعرفه ها و نحوه  تکمیل و ارسال فرم درخواست خدمات پردازش موازی، به وب سایت رایانش ابری شرکت شزان به نشانی www.Arshlab.ir مراجعه نمایید.

filereader.php?p1=main_f33439f04bae2ee05
www.Arshlab.ir

09122723050
021-76251157


3- خدمات مرکز پردازش سریع پژوهشگاه دانش های بنیادی:

فایل راهنمای استفاده از سامانه مرکز پردازش سریع پژوهشگاه دانش های بنیادی از اینجا قابل دریافت است.

تعرفه خدمات پردازش موازی مرکز پردازش سریع پژوهشگاه دانش های بنیادی از اینجا قابل دریافت می باشد.


filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
www.hpc.ipm.ac.ir

021-24509409


4- خدمات پردازش موازی شرکت هوشمند آرنا سورین:

فایل راهنمای استفاده از سامانه پردازش موازی شرکت هوشمند آرنا سورین از اینجا قابل دریافت است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و آگاهی از هزینه خدمات به اینجا مراجعه نمایید.

filereader.php?p1=main_0b7fd68dc76c504eb 
www.Surin-co.ir

021-22779262


5- خدمات پردازش موازی شرکت راهکار آینده زمین:

برای دریافت اطلاعات بیشتر و آگاهی از هزینه خدمات به اینجا مراجعه نمایید.


filereader.php?p1=main_94db4d61c2f055405