لیست کامل این دستگاه

دستگاه طیف سنج جذب اتمی | Atomic Absorption Spectrometer

نام اختصاری :

AAS

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • سیستان و بلوچستان
  زاهدان
  ,

نام اختصاری :

AAS

 • وضعیت عضویت : فعال
 • خراسان رضوی
  مشهد
  ,

نام اختصاری :

AAS

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

AAS

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

AAS

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • خوزستان
  اهواز
  ,

نام اختصاری :

AAS

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • خوزستان
  اهواز
  ,