لیست کامل این دستگاه

دستگاه پرس داغ | Hot Press Machine

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، پلتفرم به اشتراک گذاری دستگاه ها و ارایه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی در کشور است. باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی نیز برای تسهیل در دریافت خدمات ایجاد شده است و تخفیف های متنوعی را به اعضای هیئت علمی، دانشجویان، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور ارایه می دهد.

در این شبکه خدمات آزمایشگاه های متنوعی مانند حوزه فنی و مهندسی مانند مکانیک، مواد و متالورژی، برق و الکترونیک، شیمی، هوا فضا، معدن؛ حوزه محیط زیست، کشاورزی و گیاهان دارویی؛ حوزه های زیست فناوری و پزشکی مانند داروسازی، سلول های بنیادی، مهندسی بافت؛ حوزه های علوم شناختی و مغز؛ صنایع دستی، مواد غذایی و غیره، ارایه می‌شود.

نام اختصاری :

HP

 • وضعیت عضویت مستعد عضویت
 • مازندران
  بابل
  ,

نام اختصاری :

HP

 • وضعیت عضویت فعال
 • اصفهان
  شهرضا
  ,

نام اختصاری :

HP

 • وضعیت عضویت فعال
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

HP

 • وضعیت عضویت فعال
 • یزد
  یزد
  ,

نام اختصاری :

HP

 • وضعیت عضویت فعال
 • یزد
  یزد
  ,

نام اختصاری :

HP

 • وضعیت عضویت پیشرو
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

HP

 • وضعیت عضویت کوشا
 • آذربایجان شرقی
  تبریز
  ,