لیست کامل این دستگاه

دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی | Atomic Force Microscope 

نام اختصاری :

AFM 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

AFM 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • سیستان و بلوچستان
  زاهدان
  ,

نام اختصاری :

AFM 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • سیستان و بلوچستان
  زاهدان
  ,

نام اختصاری :

AFM 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

AFM 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

AFM 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • خراسان رضوی
  مشهد
  ,

نام اختصاری :

AFM 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • خراسان جنوبی
  بیرجند
  ,

نام اختصاری :

AFM 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,