لیست کامل این دستگاه

طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه  | Fourier Transform Infrared Spectrometer

نام اختصاری :

FTIR 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

FTIR 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

FTIR 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • سیستان و بلوچستان
  زاهدان
  ,

نام اختصاری :

FTIR 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

FTIR 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • اصفهان
  اصفهان
  ,

نام اختصاری :

FTIR 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • خراسان رضوی
  مشهد
  ,