لیست کامل این دستگاه

دستگاه پلاسمای جفت شده القایی-طیف سنج نشر نوری | Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer

نام اختصاری :

ICP-OES 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • خراسان رضوی
  مشهد
  ,

نام اختصاری :

ICP-OES 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • خوزستان
  اهواز
  ,

نام اختصاری :

ICP-OES 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,