لیست کامل این دستگاه

میکروسکوپ پروبی روبشی | Scanning Probe Microscope 

نام اختصاری :

SPM

 • وضعیت عضویت : فعال
 • سیستان و بلوچستان
  زاهدان
  ,

نام اختصاری :

SPM

 • وضعیت عضویت : فعال
 • اصفهان
  اصفهان
  ,

نام اختصاری :

SPM

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

SPM

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • خوزستان
  اهواز
  ,

نام اختصاری :

SPM

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

SPM

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • سمنان
  دامغان
  ,

نام اختصاری :

SPM

 • وضعیت عضویت : فعال
 • گیلان
  رشت
  ,