لیست کامل این دستگاه

دستگاه آزمون سرعت از هم پاشیدن سنگ | Bursting Speed Testing Machine

نام اختصاری :

BSTM

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

STM 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • سیستان و بلوچستان
  زاهدان
  ,

نام اختصاری :

STM 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

STM 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • اصفهان
  اصفهان
  ,

نام اختصاری :

STM 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

STM 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • خراسان رضوی
  مشهد
  ,

نام اختصاری :

STM 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • کرمان
  سیرجان
  ,

نام اختصاری :

STM 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,