لیست کامل این دستگاه

کروماتوگراف مایع با کارایی بالا | High Performance Liquid Chromatograph

نام اختصاری :

HPLC 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • سیستان و بلوچستان
  زاهدان
  ,

نام اختصاری :

HPLC 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

HPLC 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • اصفهان
  اصفهان
  ,