لیست کامل این دستگاه

دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی | Scanning Electron Microscope

نام اختصاری :

FESEM

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • سیستان و بلوچستان
  زاهدان
  ,

نام اختصاری :

FESEM

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • خراسان رضوی
  مشهد
  ,

نام اختصاری :

FESEM

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • لرستان
  خرم آباد
  ,