لیست کامل این دستگاه

آزمون فشار هیدرواستاتیک | Hydrostatic Pressure Testing

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : پیشرو
 • تهران
  شهر قدس
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : پیشرو
 • تهران
  شهر قدس
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • یزد
  یزد
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • هرمزگان
  بندر عباس
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • زنجان
  زنجان
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : فعال
 • کرمان
  کرمان
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : فعال
 • کرمان
  کرمان
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : فعال
 • کرمان
  کرمان
  ,