لیست کامل این دستگاه

الکتروفورز | Denaturing Gradient Gel Electrophoresis

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : فعال
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : فعال
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • سیستان و بلوچستان
  زابل
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • خراسان رضوی
  مشهد
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : آزمایشی
 • بوشهر
  بندر بوشهر
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : فعال
 • آذربایجان شرقی
  تبریز
  ,