لیست کامل این دستگاه

طیف سنج جذب اتمی | Atomic Absorption Spectrometer

نام اختصاری :

AAS

 • وضعیت عضویت : فعال
 • سیستان و بلوچستان
  زاهدان
  ,

نام اختصاری :

AAS

 • وضعیت عضویت : فعال
 • خراسان رضوی
  مشهد
  ,

نام اختصاری :

AAS

 • وضعیت عضویت : فعال
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

AAS

 • وضعیت عضویت : فعال
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

AAS

 • وضعیت عضویت : ممتاز
 • خوزستان
  اهواز
  ,

نام اختصاری :

AAS

 • وضعیت عضویت : ممتاز
 • خوزستان
  اهواز
  ,

نام اختصاری :

AAS

 • وضعیت عضویت : فعال
 • فارس
  شیراز
  ,

نام اختصاری :

AAS

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,