مجموعه آزمایشگاه ها شرکت ژینو ژن پژوهان

سال تاسیس : ۱۳۹۵

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت ژینو ژن پژوهان

زمینه های تخصصی :

مطالعات سلولی و مولکولی - ژنتیک -مطالعات بافتی و حیوانی - مهندسی بافت

نشانی آزمایشگاه :

تهران،پونک،سردارجنگل،ایران زمین شمالی،کوچه گاز،بن بست یاس،پلاک5، طبقه دوم

نشانی دفتر :

تهران،پونک،سردارجنگل،ایران زمین شمالی،کوچه گاز،بن بست یاس،پلاک5، طبقه دوم

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • ترازوی حساس

 • دستگاه برش مقاطع نازک چرخشی

 • دستگاه ترانس لومیناتور

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • مخزن نیتروژن مایع

 • میکروسکوپ معکوس

 • هود لامینار