مجموعه آزمایشگاه ها شرکت ژینو ژن پژوهان

سال تاسیس : ۱۳۹۵

سازمان مرتبط :

  • شرکت ها

    • شرکت ژینو ژن پژوهان

زمینه های تخصصی :

مطالعات سلولی و مولکولی - ژنتیک -مطالعات بافتی و حیوانی - مهندسی بافت

نشانی آزمایشگاه :

تهران،پونک،سردارجنگل،ایران زمین شمالی،کوچه گاز،بن بست یاس،پلاک5، طبقه دوم

نشانی دفتر :

تهران،پونک،سردارجنگل،ایران زمین شمالی،کوچه گاز،بن بست یاس،پلاک5، طبقه دوم

حوزه فناوری مرتبط :

خدمات آزمایشگاه