آزمایشگاه جامع تحقیقات

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

نشانی آزمایشگاه :

استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، محوطه ی بیمارستان الزهرا، بعد از استخر 9 دی، جنب ساختمان مهارت های بالینی، آزمایشگاه جامع تحقیقات

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • خشک کن انجمادی

 • خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه تصویربرداری از حیوانات کوچک

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • دستگاه سنجشگر حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه فلورومتر

 • دستگاه فلورومتر

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی-طیف سنج جرمی

  (GC-MS-MS)
 • دستگاه کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا 

  (HPTLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع فشار متوسط

  (MPLC)
 • دستگاه لیتوگرافی نوری

 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • سانتریفیوژ

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود شیمیایی

 • هود لامینار