آزمایشگاه مهندسی بافت دریایی مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی‌ خلیج فارس پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس

سال تاسیس : ۱۳۹۷

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

   • پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس

    • مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی‌ خلیج فارس

زمینه های تخصصی :

سلول های بنیادی، زیست فناوری

نشانی آزمایشگاه :

استان بوشهر، بندر بوشهر، خیابان امام خمینی، روبروی مصلی نماز جمعه، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس، مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس.

نشانی دفتر :

استان بوشهر، بندر بوشهر، خیابان امام خمینی، روبروی مصلی نماز جمعه، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس، مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • حمام آب مرتعش

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • فریزر

 • کپسول دی اکسید کربن

 • میکروسکوپ بیولوژیکی

 • میکروسکوپ فلورسانس معکوس

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ استریو

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود لامینار

 • هود لامینار

 • یخچال