مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد

سال تاسیس : ۱۳۹۷
 • وضعیت عضویت : ممتاز
 • قم قم ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمد یزدی
 • رابط آزمایشگاه : محمد یزدی
 • تلفن : ۳۳۳۴۱۰۵۲-۰۲۵
 • نمابر : ۳۳۳۴۱۰۵۱-۰۲۵
 • www.irncm.ir
 • info@irncm.ir

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد

زمینه های تخصصی :

مهندسی و علم مواد

نشانی آزمایشگاه :

قم-صندوق پستی 1135-37195

نشانی دفتر :

تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • ISO 9001

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • آسیاب مخلوط کن

 • آون خلاء

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • تشعشع سنج

 • دستگاه آزمون ارزیابی بازدارنده خوردگی به روش چرخ گردان

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون سایش پین روی دیسک

 • دستگاه آزمون ضربه

 • دستگاه آنالیز حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه تمیز کاری لیزر

 • دستگاه جوش لیزر

  (LW)
 • دستگاه خراش انداز

 • دستگاه سختی سنج عمومی

 • دستگاه سنجش زبری سطح

 • دستگاه ضخامت سنج

 • دستگاه میکروسختی سنج ویکرز

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • دستگاه نقطه جوش لیزر

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • کوره الکتریکی

 • کوره جعبه‌ای

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )