مجموعه آزمایشگاه ها شرکت فرافن گاز تهران

سال تاسیس : ۱۳۸۸

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت فرافن گاز تهران

زمینه های تخصصی :

بازرسی و آزمون دوره ایی سیلندر گاز آنالیز گازهای خالص و مخلوط های گازی و گازهای مخاطره آمیز و ....

نشانی آزمایشگاه :

تهران، پاکدشت، بعد از پلیس راه شریف آباد، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، خیابان سعدی22 خیابان گلستان 3، نبش عقاب 1.1

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • گواهینامه سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ایISO 45001

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون فشار هیدرواستاتیک

 • دستگاه آزمون فشار هیدرواستاتیک

 • دستگاه اندازه گیر نقطه تشکیل شبنم

 • دستگاه سنجش اکسیژن

 • دستگاه سنجش گاز دودکش 

 • دستگاه نشتی یاب گاز

 • سیستم لوله آشکارساز گاز

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)