آزمایشگاه علوم و فناوری نانو دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

سال تاسیس : ۱۳۸۲
 • وضعیت عضویت : فعال
 • خراسان رضوی مشهد ,
 • مدیر آزمایشگاه : الهه کفشدار گوهرشادی
 • رابط آزمایشگاه : پری سادات مداحی
 • تلفن : ۰۵۱-۳۸۸۰۴۱۰۶
 • nrc.um.ac.ir
 • nrc@um.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه فردوسی مشهد

   • دانشکده علوم

زمینه های تخصصی :

نانوتکنولوژی

نشانی آزمایشگاه :

مشهد، میدان ازادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، زیرزمین بخش اداری، آزمایشگته مرکزی هسته پژوهشی علوم و فناوری نانو.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • پردازشگر فراصوت

 • دستگاه رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار

  (CVD)
 • راکتور فتوکاتالیستی

 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)