آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی امیرکبیر

زمینه های تخصصی :

آنالیز شیمیایی، تصویربرداری و تعیین مورفولورژی، آماده سازی...

نشانی آزمایشگاه :

خیابان انقلاب ، روبروی پارک دانشجو ، کوچه شهید بالاور ، پلاک 7 ، طبقه منفی یک

نشانی دفتر :

خیابان انقلاب ، روبروی پارک دانشجو ، کوچه شهید بالاور ، پلاک 7 ، طبقه دوم

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • آون

 • آون خلاء

 • چاپگر زیستی سه بعدی

 • چاپگر سه بعدی

 • حمام فراصوت

 • خشک کن انجمادی

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه پتانسیواستات، گالوانواستات و تحلیلگر امپدانس

 • دستگاه پروفایلومتر سطح

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES )
 • دستگاه تعیین پتاسیل زتا

 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه جوش لیزر

  (LW)
 • دستگاه سختی سنج میکرو

 • دستگاه سنجش زبری سطح

 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه لایه نشانی خلاء بالا

 • دستگاه لیزر

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • دوربین میکروسکوپی

 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز نزدیک 

  (UV-Vis-NIR)
 • طیف سنج نشر جرقه (کوانتومتر)

  (SES)
 • کوره تحت خلأ

 • کوره لوله ای

 • لوله امپدانس

 • لوله امپدانس

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)