آزمایشگاه‌‌های جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

آنالیز و شناسایی مواد دارویی - علوم مرتبط با میکروسکوپ الکترونیک - تصویربرداری از حیوانات کوچک آزمایشگاهی - ژنتیک - کشت سلولی

نشانی آزمایشگاه :

تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به تقاطع نیایش- مجتمع آموزشی پژوهشی نیایش-آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تصویربرداری از موجودات

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا 

  (HPTLC )
 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی-فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی-طیف سنج جرمی

  (GC-MS-MS)
 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی