آزمایشگاه‌‌های جامع تحقیقات
سال تاسیس : ۱۳۸۹
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : فرزاد کبارفرد
 • رابط آزمایشگاه : بهارک سلطانی
 • تلفن : ۰۲۱-۸۸۲۰۰۱۰۵-۷
 • نمابر : ۰۲۱-۸۸۲۰۰۱۰۹
 • http://www.sbcrl.sbmu.ac.ir
 • crl@sbmu.ac.ir
زمینه های تخصصی : آنالیز و شناسایی مواد دارویی - علوم مرتبط با میکروسکوپ الکترونیک - تصویربرداری از حیوانات کوچک آزمایشگاهی - ژنتیک - کشت سلولی
نشانی آزمایشگاه : تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به تقاطع نیایش- مجتمع آموزشی پژوهشی نیایش-آزمایشگاه جامع تحقیقاتی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • الکتروریسی
 • الکتروفورز 
 • تبخیر کننده چرخان
 • تصویربرداری از موجودات
 • تصویرگر چند حالته سلول
 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
 • خشک کن انجمادی
 • رزونانس مغناطیس هسته (NMR )
 • سنجشگر خون
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد(CHNOS Elemental anal)
 • شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)
 • شیکر
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • فیلتراسیون تحت خلاء
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی-طیف سنج جرمی(GC-MS-MS)
 • کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا (HPTLC )
 • میکروسکوپ تونل زنی روبشی(STM )
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان(RT-PCR)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی