آزمایشگاه‌‌های جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

آنالیز و شناسایی مواد دارویی - علوم مرتبط با میکروسکوپ الکترونیک - تصویربرداری از حیوانات کوچک آزمایشگاهی - ژنتیک - کشت سلولی

نشانی آزمایشگاه :

تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به تقاطع نیایش- مجتمع آموزشی پژوهشی نیایش-آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • الکتروریسی

 • الکتروفورز 

 • تبخیر کننده چرخان

 • تصویربرداری از موجودات

 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • شیکر

 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-VIS)
 • فیلتراسیون تحت خلاء

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی-طیف سنج جرمی

  (GC-MS-MS)
 • کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا 

  (HPTLC )
 • میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی