مجموعه آزمایشگاه ها شرکت تجهیز صنعت نصر

سال تاسیس : ۱۳۹۲
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • اصفهان اصفهان ,
 • مدیر آزمایشگاه : احمد شمس
 • رابط آزمایشگاه : مهران راشدی
 • تلفن : ۰۳۱-۳۳۹۳۱۱۳۵
 • نمابر : ۰۳۱-۳۳۹۳۱۱۳۵
 • www.tsnco.ir
 • tajhizsanat@chmail.ir

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت تجهیز صنعت نصر

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، میدان استقلال، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، ساختمان فن آفرینی1، واحد111.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون سایش پین روی دیسک

 • دستگاه آزمون سایش تابر

 • دستگاه آزمون سایش چهار ساچمه