آزمایشگاه مرکزی دستگاهی دانشگاه تهران

سال تاسیس : ۱۳۸۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

زمینه های تخصصی :

شیمی، فیزیک، زمین شناسی, زیست شناسی، ریاضی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16 آذر، دانشگاه تهران، پردیس علوم، آزمایشگاه مرکزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • حسگر اثر هال

 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه اندازه گیری زاویه تماس

 • دستگاه اندازه گیری مقاومت الکتریکی

 • دستگاه بازخورد عصبی و بازخورد زیستی

 • دستگاه پتانسیواستات، گالوانواستات و تحلیلگر امپدانس

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES)
 • دستگاه تحریک کننده الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه ای

  (tDCS)
 • دستگاه توالی یاب

 • دستگاه ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام

  (EEG)
 • دستگاه ثبت کننده بیسیم سیگنال الکتروانسفالوگرام

  (Wireless EEG Signal)
 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات، وزن مولکولی و پتانسیل زتا

 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس تک کریستال

  (SC-XRD)
 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس تک کریستال

  (SC-XRD)
 • دستگاه کاشت یون های گازی مثبت

 • دستگاه کروماتوگراف نفوذ ژل 

  (GPC )
 • دستگاه کندوپاش مغناطیسی به روش فرکانس رادیویی

 • دستگاه لایه نشانی به روش پاشش

 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه لایه‌نشانی تبخیر حرارتی

 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • دستگاه لایه نشانی غوطه وری

 • دستگاه میکروسکوپ نور منعکس شده

 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • سیستم خدمات پردازش موازی

  (P.P.S)
 • سیستم رهگیر چشمی

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جرمی

 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس قابل حمل

  (Portable XRF)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • نرم افزار آزمون بررسی توانبخشی شناختی

 • نرم افزار آزمون بررسی عملکرد پیوسته توجه و تمرکز

  (IVA-CPT)